A weboldal adatvédelmi szabályzata


I. Fogalmak:

Szolgáltató/Adatkezelő: /

Igénybe vevő/Érintett – az a természetes személy, aki Szolgáltató/Adatkezelő weboldalán regisztrált és saját felhasználói fiókkal rendelkezik.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Ektv: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató: Digital Hungary Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. /székhely: 2040 Budaörs, Kikelet utca 2.; adószám: 13762933-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-172336; e-mail cím: support@digitalhungary.com; telefon: 06 1 445 34 00 / Az adatfeldolgozó a Szolgáltató utasításai alapján jár el, és a Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatban semmilyen döntést nem hozhat.


II. Rendelkezések:

II.a.) Rendeléshez szükséges személyes adatok:

Az Igénybe vevő/Érintett személyes adatainak kezelése a megrendelés, a megrendelés elfogadása, a megrendelés módosítása, valamint a teljesítés ellenőrzése céljából szükséges, és a személyes adatokat érintően az Ektv. 13/A. §-án, valamint az Infotv. 5. § (1) a) bekezdésén alapul. A személyes adatok kezelése annak érdekében történik, hogy Igénybe vevő/Érintett részére történő teljesítés és szállítás a lehető leghatékonyabb módon történjen.

Személyes adatot kizárólag az köteles megadni, aki a Szolgáltatótól/Adatkezelőtől rendelni szeretne, az ugyanis a weboldalon keresztül kizárólag a felhasználói fiók birtokában lehetséges.

A Szolgáltató/Adatkezelő által kezelt Igénybe vevő/Érintett személyes adatainak a köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, szállítási cím, számlázási cím, rendelés összege, megrendelt termékek, IP cím, regisztráció időpontja.

Az Igénybe vevő/Érintett személyes adatainak kezelése az Igénybe vevő/Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történik.

Az Igénybe Vevő/Érintett személyes adatait a Szolgáltató/Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Igénybe Vevő/Érintett a hozzájárulását bármikor, ingyenesen a Szolgáltató/Adatkezelő elektronikus levélcímére vagy a székhelyére küldött egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül visszavonhatja.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a szigorú számadású bizonylatokat legalább 8 évig meg kell őrizni, ezért az e dokumentumokban foglalt személyes adatok minden esetben legalább a törvényi határidőig tárolásra kerülnek, így a visszavonás ezen adatok körére nem terjedhet ki.

Az Igénybe Vevő/Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató/Adatkezelő által kezelt személyes adataikról, vagy kérhetik a személyes adataik helyesbítését, módosítását, zárolását vagy törlését. Az Igénybe Vevő/Érintett tájékoztatást folyóévben egyszer kérhet ingyenesen.

Ha az Igénybe Vevő/Érintett információs önrendelkezési joga sérülne, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1052 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.II.b.) Hírlevélhez szükséges személyes adatok:

Szolgáltató/Adatkezelő hírlevélküldési tevékenység céljából kizárólag, akkor kezelheti ehhez az Igénybe vevő/Érintett személyes adatait, ha ehhez önkéntesen, kifejezetten és előzetesen hozzájárul a megfelelő tájékoztatás alapján.

A Szolgáltató/Adatkezelő által hírlevélküldési célból kezelt Igénybe vevői/Érintetti felhasználói személyes adatok köre: az e-mail cím, a vezetéknév, az utónév.

Szolgáltató/Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a Igénybe vevő/Érintett személyekről, akik a hírlevélküldéséhez hozzájárultak.

Az Igénybe Vevő/Érintett a részére történő hírlevél küldéshez történő hozzájárulását bármikor, ingyenesen a Szolgáltató/Adatkezelő elektronikus levélcímére vagy a székhelyére küldött egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül visszavonhatja, mely alapján Szolgáltató/Adatkezelő haladéktalanul törli a hírlevél nyilvántartásból.II.c.) Sütik (Cookie-k)

A Weboldal sütiket használ, melynek az eszközén történő tároláshoz, annak elfogadásával az Igénybe Vevő/Érintett kifejezetten hozzájárul. adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik az Igénybe Vevő/Érintett személyazonosságának megállapítására nem használhatók, és bizonyos idő után törlődnek. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó igények növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.


A legyakrabban használt böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:


A Szolgáltató/Adatkezelő adatvédelmi bejelentésének száma: